Провери и избери домейн име за безплатен сайт

1.избор домейн име

Провери и избери домейн име за безплатен сайт
Избери най-подходящия модел за безплатен сайт

2.избор модел за сайт

Избери най-подходящия модел за безплатен сайт
Попълни форма за поръчка на безплатен уеб сайт

3.попълни поръчка

Попълни форма за поръчка на безплатен уеб сайт

Що е хостинг план ?

Какво означава хостинг ?

Думата хостинг носи произход от английската дума host и означава домакин, стопанин, съдържател. Така хостинг означава владеене и управление.

За да разглеждате един сайт в интернет, предварително файловете на самия сайт са поставени  на компютър, наречене сървър. Всеки сайт си има пространство на този компютър. Собственика на сайта или пък разработчиците на сайта, се свързват с този сървър чрез специални програми и "качват" своите файлове на сайта. Тези сървъри са свързани с интернет, така че файловете са достъпни по всяко време от всеки един компютър свързващ се с интернет пространството. Думата хостинг обваща всички тези неща: 

  • достъп до файловете на сайта
  • пространство на сървъра за файловете нас сайта
  • пространство на сървъра за пощи към сайта
  • админ панел за управление и настройки на хостинга

Представете си хостинга като наем за помещение, защото всъщност той е точно това - наем за ползване на определено пространство на сървър свързан към интернет.

Какво означава хостинг план ?

Услугата хостинг е неразривно свързана с понятието домейн име. За да се използва услугата хостинг, е необходимо собственика на сайта да притежава домейн и да насочи домейна към сървъра. При комплексна услуга - купуване на домейн и хостинг като пакет, тези настройки се правят от нас.

Хостинг услугата се предоставя в различни параметри - дисково пространство, месечен трафик, брой е-мейл акаунти и др. Така според това какъв обем от тези параметри включва хостинг плана, се определя и неговата цена. Този набор от параметри се нарича хостинг план.