Провери и избери домейн име за безплатен сайт

1.избор домейн име

Провери и избери домейн име за безплатен сайт
Избери най-подходящия модел за безплатен сайт

2.избор модел за сайт

Избери най-подходящия модел за безплатен сайт
Попълни форма за поръчка на безплатен уеб сайт

3.попълни поръчка

Попълни форма за поръчка на безплатен уеб сайт

Що е домейн име ?

Домейн име е име за вашия сайт. Всеки сайт в интернет пространството си има име. Това е неговото домейн име - пр. google.com Това е домейн име. Всяко домейн име от своя страна отговаря на конкретен IP адрес. Това е адреса, където са разположени файловете на конкретния сайт.

Накратко домейн (domain name) е името, под което ще се разположи вашата уеб страница (сайт), когато бъде създадена и публикувана в световната мрежа. Думата домейн е на английски и означава област, територия, сфера. Т.е. това е име на вашата лична територия в интернет пространството.

Още едно обяснение - домейн името е името, което изписвате за да разгледате уеб сайт. Пр. за да ползвате търсачката google, трябва да изпишете google.com Така домейн името служи за идентификация.

Да разгледаме едно домейн име: google.com - домейн името се състои от две части, които са разделени с точка Първата част google е уникално /иницииращо/ име, втората част com е разширение. Разширенията за домейн имената биват дву, три и четири буквени. Двубуквените разширения са за конкретна държава. Например, .bg е за България, .ca е за Канада, .co.nz е за Нова Зенландия, .co.uk е за Великобритания, .eu е за Европейския съюз. Три и четири буквените разширения за домейн име /.com, .net, .org и други/ са общи разширения за всички държави.

Те от своя страна си имат свое тълкувание: .com - Commercial, за търговски сайтове, .gov - Government, за правителствени сайтове, .org - Organization, за не търговски сайтове, с идеална цел, .info - Informational,за информационен сайт, biz - Business, бизнес сайтове, .name - Сайтове на частни лица.

Като заключение: всеки един уеб сайт трябва да има свое домейн име - така че, изборът и регистрацията на домейн име за вашия сайт е първа задача по създаването на собствен уеб сайт.